Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Vinaseed - Mọi nỗ lực sẽ đem lại thành quả xứng đáng!