Gạo VJ Gold Rice - Gạo an toàn - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo VJ Gold Rice

  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Dẻo 
  • Độ thơm: Thơm đặc trưng
  • Đặc điểm: Gạo Indica, hạt rất thon và trong suốt, cơm ngọt, cơm vẫn mềm dẻo khi để nguội