Phân bón lá Supermes - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Phân bón lá Supermes

Đặc tính: 

  • Giúp cây tăng trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt và giúp tăng năng suất hơn 30%
  • Phân hữu cơ dung phun lên lá.
  • Thành phần gồm NPK và các chất vi lượng cần thiết , pH = 6-7 .
  • Không độc hại cho người và gia súc và môi trường .
    Sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồng .