Giống ngô tẻ lai F1 LVN4 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô tẻ lai F1 LVN4

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 118-120 ngày; vụ Hè Thu 85- 90 ngày; vụ Thu Đông 90-110 ngày.  
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất cao 8-10 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 170-200 cm, chiều cao đóng bắp 80-100 cm. Lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 17-20 cm, đường kính bắp 4,5-5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi bao bắp kín; hạt màu vàng cam đẹp, tỷ lệ kết hạt cao, hạt sâu cay. Số hàng hạt/bắp 12-14 hàng, số hạt/hàng 35-48 hạt. Khối lượng 1000 hạt 320-350g. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phổ thích ứng rộng, chịu thâm canh.


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN LVN4