Giống ngô tẻ lai F1 LVN10 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô tẻ lai F1 LVN10

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian sinh trưởng ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ: Vụ Xuân 125 - 130 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày, vụ Thu Đông 110 -120 ngày. Ở phía Nam và Nam Trung Bộ: 105 - 120 ngày
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất cao 8-10 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 200 - 240 cm, chiều cao đóng bắp 100 - 140 cm, số lá 20 - 21 lá. Khối lượng 1000 hạt 290 - 310 g, hạt màu vàng da cam. LVN10 chịu hạn, chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, chống chịu khá với các loại sâu bệnh hại.

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI LVN10