Giống lúa thuần năng suất chất lượng Hương Châu 6 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần năng suất chất lượng Hương Châu 6

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày 
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 6,0-6,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 7,0-7,5 tấn/ha. Khối lượng 1000 hạt 24 - 25 g. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 95-100 cm, Bộ lá phẳng, xanh nhạt, hạt thon dài, màu vàng sáng. chịu thâm canh, cứng cây chống đổ khá. Chống chịu trung bình một số loài sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA HƯƠNG CHÂU 6