Giống Đậu đũa chịu nhiệt HN338 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Đậu Xanh ĐX 208

  • Thời gian sinh trưởng: 60-70 ngày tùy thời vụ và vùng sinh thái khác nhau.
  • Đặc điểm: ĐX 208 là giống chín sớm, thuộc loại hình thâm canh, sinh trưởng khoẻ, cao trung bình 55-70 cm. Ra hoa tập trung, sai quả. Hạt to, khối lượng 1000 hạt: 65-70 gr, dạng xanh mỡ bóng, ruột vàng, thơm, bở, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Chịu hạn, chịu nóng tốt, chống đổ và chống bệnh vàng lá và đốm lá rất tốt.
  • Thời vụ: gieo được nhiều vụ trong năm trên nhiều loại đất khác nhau ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.
  • Lượng hạt gieo: Vụ xuân 28 kg/ha; vụ Hè 22 kg/ha.

 QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG ĐẬU XANH ĐX 208