Giống Cải mơ Hoàng Mai - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Cải mơ Hoàng Mai

  • Thời gian sinh trưởng: thu hoạch từ 35-40 ngày sau khi gieo. 
  • Năng suất: 25-30 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Cải mơ hoàng mai là loại rau cải rất dễ trồng, dễ dáng thích nghi với những kiểu khí hậu khác nhau. Lá rau có màu xanh non, cây thì nhỏ, khi ăn thì rất ngọt và mát, thường dùng để nấu canh, ăn lẩu. Chống chịu sâu bệnh khá, chịu nhiệt, chịu mưa.
  • Thời vụ gieo trồng: từ giữa tháng 7 đến tháng 12. 

 QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG CẢI MƠ HOÀNG MAI