[Vĩnh Phúc] Đưa giống Ngô sinh khối SSC586 có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất