Giống lúa lai cho lãi 20 triệu đồng/ha, bà con nông dân Tuyên Quang mừng ra mặt