Thông báo chuyển địa chỉ giao dịch từ 75 Phương mai về số 01 Lương Định Của