Khánh thành Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và nông sản hiện đại bậc nhất