Khởi công khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam - Vinaseed góp phần hiện thực giấc mơ cải thiện thu nhập và đời sống bà con nông dân