NSC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2020