NSC công bố thông tin quyết định của HĐQT về việc giải quyết cho cán bộ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân