NSC công bố Quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính.