NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG HÀ TÂY