NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM - CHI NHÁNH KINH DOANH NÔNG SẢN