Giống Xà lách chịu nhiệt HN158 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Xà lách Hải Phòng

  • Thời gian sinh trưởng: Sau trồng 20 – 40 ngày đã được thu hoạch
  • Đặc điểm: Là loại rau có lá cuốn, thuộc loại thân thảo, có bộ rễ rất phát triển. 
  • Thời vụ: Rải vụ từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau. 

 


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG XÀ LÁCH HẢI PHÒNG