Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR20 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR20

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày 
  • Năng suất: Năng suất trung bình 7,0- 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8,0- 8,5 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 95 - 100 cm, lá đòng hơi to bản, đứng, đẻ nhánh khỏe, tập trung, gọn khóm. Giống VNR20 thấp cây chống đổ tốt, chịu thâm canh, chống chịu trung bình với một số sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG VNR20