Quỳ Hợp (Nghệ An) xây dựng thành công mô hình trình diễn giống lúa lai Thụy Hương 308