NSC công bố thông báo của Trung tâm LKCK Việt Nam về chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán NSC