Giống lúa VNR88 trên đồng đất Bắc Giang chi chít bông, hạt chắc mẩy, nông dân phấn khởi