Gạo Vinaseed "đắt hàng" tại Hội chợ Thương hiệu - Sản phẩm Việt Nam phát triển bền vững 2015