Đoàn đại biểu của bộ phát triển vương quốc Anh làm việc tại Vinaseed