Công đoàn Vinaseed nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội