“Sức xanh” nổi bật của đội tuyển Vinaseed tại Agricup 2020