VINASEED tham gia “Giải bóng đá Khuyến nông Vĩnh Phúc mở rộng lần thứ IV năm 2021”