VINASEED LÀ MỘT TRONG 10 DOANH NGHIỆP VIỆT NAM "DƯỚI 1 TỶ USD TỐT NHẤT CHÂU Á"