Vinaseed khởi công xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản hạt giống cây trồng Hà Nam