VINASEED đón tiếp Đoàn công tác cán bộ Lãnh đạo bộ Nông nghiệp 3 nước Myanmar, Malaysia và Lào