VINASEED ĐÓN NHẬN NIỀM VUI KÉP TRONG NGÀY LỄ ĐỘC LẬP