Vinaseed chung tay giúp sức đồng bào vùng lũ quét Mù Căng Chải