Thiên Ưu 8, IPM, SRI, chất lượng cao, giống lúa thuần, Vinaseed Group