Thành công bước đầu từ giống lúa thuần Kim Cương 111