"Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan DFCD đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu lúa Cờ Đỏ - VINASEED"