Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thăm Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam