Những doanh nghiệp nức tiếng "ăn nên làm ra" sau cổ phần hóa