Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Khánh thành trung tâm công nghiệp chế biến giống cây trồng TW Hà Nam