Gạo Ban Mai Thượng Hạng của Vinarice giành giải Nhì tại hội thi "Gạo ngon Đồng Tháp" lần thứ hai, năm 2021