Đại hội Thể thao, Văn nghệ Vinaseed 2023 - Nơi những trái tim cùng chung nhịp đập