Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Vinaseed chuyển mình trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam