Công đoàn Vinaseed nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam