60 tấn gạo Việt Nam đầu tiên được nhập khẩu vào Anh theo UKVFTA