NSC công bố thông tin về quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội