NSC công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021