NSC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển giao dịch từ HNX về HOSE