NSC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức đợt 1 năm 2021