Vinaseed - Vinh danh TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2017

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vinaseed được vinh danh TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và xếp hạng TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc. Kết quả đã ghi nhận cũng như đánh giá khách quan kết quả kinh doanh tốt của Vinaseed đã đạt được trong năm tài khóa 2016.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn