Vinaseed mở rộng hoạt động tại ĐBSCL

Thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2025 trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam, công ty quyết định mở chi nhánh tại ĐBSCL. Đây là bước đi nằm trong định hướng của Vinaseed trở thành một tập đoàn giống nông nghiệp tầm cỡ khu vực.